Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

පෙර සිටි පාල­ක­යන් පාසල් සඳහා ගොඩ­නැ­ගිලි ලබා දුන්නත්, ගුරු­ව­රුන් බඳවා ගැනී­මට කට­යුතු කර තිබුණේ සිසුන්ගේ හා පාසලේ අව­ශ්‍ය­තාව මත නොව දේශ­පා­ල­නික අව­ශ්‍යතා මත යැයි අග­මැති රනිල් වික්‍ර­ම­සිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළේය.


නිසි පුහු­ණු­ව­කින් තොරව මෙසේ ගුරු­ව­රුන් බඳවා ගැනීම හේතු­වෙන් රටේ අධ්‍යා­ප­න­යට විශාල හානි­යක් සිදු වූ බව ද හෙතෙම කියා සිටි­යේය.

ගාල්ල, ගිංතොට සහිරා විද්‍යා­ලයේ නව ගොඩ­නැ­ගිලි 3ක් විවෘත කිරීම සහ තවත් නව ගොඩ­නැ­ගි­ල්ල­කට මුල්ගල තැබීම නිමි­ත්තෙන් ඉකුත්දා (30) එම විද්‍යා­ලයේ සංවි­ධාන කර තිබූ උත්ස­ව­යක් අම­ත­මින් අග්‍රා­මාත්‍ය රනිල් වික්‍ර­ම­සිංහ මහතා මේ බව සඳ­හන් කළේය.

එහිදී වැඩි­දු­ර­ටත් අද­හස් පළ කළ අග­මැ­ති­ව­රයා මෙසේ ද පැව­සීය.

ගාල්ල සහිරා විද්‍යා­ල­යට අද විශේෂ දින­යක්. අද අපි මෙම පාසලේ ගොඩ­නැ­ගිලි ගණ­නා­වක් විවෘත කළා. අද දිනයේ අප විවෘත කළ ගොඩ­නැ­ගිලි තුනත්, ඉදි­ක­ර­මින් පව­තින ගොඩ­නැ­ගි­ල්ලත් සඳහා රජය කෝටි 10ක මුද­ලක් ලබාදී තිබෙ­නවා.

මෙහි විදු­හ­ල්ප­ති­තු­මාගේ දෙම­හල් නිල නිවා­සය, තෙම­හල් ගුරු නිවාස සංකී­ර්ණය, උප­දේ­ශක ඒක­කය ඉදි­කර තිබෙ­නවා. පුස්ත­කා­ල­යක් මේ වන විට ඉදි­වෙ­මින් පව­ති­නවා. මේ ආකා­ර­යට ගාල්ල ගිංතොට සහිරා විද්‍යා­ල­යට ගොඩ­නැ­ගිලි විශාල සංඛ්‍යා­වක් ලබා­දී­මට අද අපට හැකි වී තිබෙ­නවා.

1923 දී සහිරා විද්‍යා­ලය ආර­ම්භ­වී­මෙන් පසුව මෙවැනි විශාල ගොඩ­නැ­ගිලි සංඛ්‍යා­වක් ලැබෙන පළමු අව­ස්ථාව මෙයයි. මෙම විද්‍යා­ලය ජාතික පාස­ලක් බවට පත් වූ අව­ස්ථා­වේ­වත්, මෙවැනි ගොඩ­නැ­ගිලි සංඛ්‍යා­වක් ලැබුණේ නැහැ. මෙම පාසල දියු­ණු­වීම හරහා ගාලූ මැති­ව­රණ කොට්ඨා­සයේ මුස්ලිම් ජාතික පාසල් දෙකක් ඇති වී තිබෙ­නවා. ගාල්ලේ මුස්ලිම් ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යා­වන්ට ගාල්ලේ­දීම අධ්‍යා­ප­නය හැදෑ­රී­මට අව­ස්ථාව ලැබී තිබෙ­නවා. මේ ප්‍රදේ­ශ­වල ජන­තා­වට ප්‍රදේ­ශ­යේම අධ්‍යා­ප­නය ලබා­දී­මට අවශ්‍ය කට­යුතු අපි දැන් සම්පා­ද­නය කර අව­සන්.

මෙම වැඩ­ක­ට­යුතු ඉටු­කි­රී­මට හැකි­යාව ලැබුණේ වජිර අබේ­ව­ර්ධන ඇමැ­ති­තුමා මෙම ප්‍රදේ­ශය දියුණු කිරී­මට විශාල උත්සා­හ­යක් ගන්නා නිසයි. මෙම විද්‍යා­ලය දියුණු කිරී­මට විජේ­පාල හෙට්ටි­ආ­රච්චි මන්ත්‍රී­තු­මාත් අවශ්‍ය මුදල් ලබා දී තිබෙ­නවා. පාසල් දියුණු කිරීම සඳහා තව­දු­ර­ටත් ආධාර උප­කාර ලබා­දෙන බව වජිර අබේ­ව­ර්ධන ඇමැ­ති­තුමා එතු­මාගේ කතා­වේදී පැව­සුවා. එතුමා ගාලූ නග­රය දියුණු කිරී­මට නව සැලැ­ස්මක් සකස් කර­මින් සිටි­නවා. එවිට ගාලූ නගර සීමාව තවත් විශා­ල­වනු ඇති.

නග­රය දියුණු කිරීම වෙනු­වෙන් ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීම් පම­ණක් ප්‍රමා­ණ­වත් වන්නේ නැහැ. ඒ සඳහා හොඳ අධ්‍යා­පන ක්‍රම­යක් ද අවශ්‍ය වෙනවා. එම නිසා මෙහි තිබෙන පාසල් දියුණු කිරීම වෙනු­වෙන් එතුමා විශාල වැඩ­කො­ට­සක් ඉටු කර­නවා. ඒ වෙනු­වෙන් අප එතු­මාට විශේ­ෂ­යෙන් ස්තූති­වන්ත විය යුතුයි.

පාස­ලක් දියුණු කිරීම සඳහා ගොඩ­නැ­ගිලි මෙන්ම උප­ක­රණ ද අව­ශ්‍යයි. පුහුණු ගුරු­ව­රුන් ද අව­ශ්‍යයි. අප රෝහ­ල­කට යනවා නම් අපට ප්‍රති­කාර කරන හෙදිය පුහු­ණු­වක් ලබා තිබෙ­නවා. එක්ස්රේ වාර්තා­වක් ලබා ගන්නා­විට, රුධි­රය ලබා­ගන්නා විට එම වෘත්ති­ක­යන් ඒ වෙනු­වෙන්ම වෙන්වූ පුහු­ණු­වක් ලබා තිබෙ­නවා. රෝහලේ දී අප වෙනු­වෙන් ප්‍රති­කාර ලබා­දෙන වෛද්‍ය­ව­රයා ද ඊට පුහු­ණුව ලැබූ අයෙක්. ඒ වෙනු­වෙන් ඔවුන්ට සහ­තික තිබෙ­නවා. සහ­ති­ක­යක් හෝ පුහු­ණු­වක් නොමැති අය­කුට රෝහ­ල­කට ගොස් හෙදි­ය­කගේ නිල ඇඳු­මෙන් සැරසී එම කාර්යයේ නියැ­ලෙන්න බැහැ. අවශ්‍ය පුහු­ණුව හෝ සහ­ති­කය නොමැති නම් එම කාර්ය කිරී­මට ඉඩ­දෙ­න්නෙත් නැහැ. සැත්කම් කිරී­මට, වෛද්‍ය උප­දෙස් ලබා­දී­මට එම පුහු­ණුව අත්‍ය­ව­ශ්‍යයි. පුහු­ණුව එත­රම් වැද­ගත්. එසේ නම් පාස­ලක් දියු­ණු­වී­ම­ටත් පුහුණු ගුරු­ව­රුන් අත්‍ය­අ­වශ්‍ය බව පැවැ­සිය යුතුයි.

ගොඩ­නැ­ගි­ල්ලක් විවෘත කළත් ඩෙස්ක්, පුටු හෝ අවශ්‍ය උප­ක­රණ නොමැ­තිව එය තවත් හිස් ගොඩ­නැ­ගි­ල්ලක් පම­ණයි. ඒ වගේම අධ්‍යා­ප­නය ලබා­දී­මට හොඳ ගුරු­ව­රුන් ද යෙද­විය යුතුයි. නමුත් අවා­ස­නා­ව­කට අපේ පෙර සිටි පාල­ක­යන් පාසල් සඳහා ගොඩ­නැ­ගිලි ලබා­දු­න්නත්, ගුරු­ව­රුන් බඳවා ගැනී­මට කට­යුතු කර තිබුණේ ශිෂ්‍ය­යන්ගේ හා පාසලේ අව­ශ්‍ය­තා­වය මත නොව දේශ­පා­ල­නික අව­ශ්‍යතා මතයි. පාසල හෝ ප්‍රදේ­ශයේ අව­ශ්‍ය­තාව මත ගුරු­ව­රුන් බඳවා ගැනී­මට ඔවුන් කට­යුතු කර තිබුණේ නැහැ. ඔවුන් හදි­සියේ ගුරු­වරු බඳවා ගත්තත්, පුහුණු ගුරු­ව­රුන් බඳවා ගැනී­මට කට­යුතු කළේ නැහැ. මෙය රටේ අධ්‍යා­ප­න­යට සිදු වූ විශාල හානි­යක්.

සෑම ගුරු­ව­ර­ය­කු­ටම ගුරු පුහු­ණුව ලබා­දී­මට මම අධ්‍යා­පන ඇමැති වූ කාලයේ තීර­ණය කළා. ඒ වෙනු­වෙන් අප වැඩ­ස­ට­හ­නක් ඇති කළා. ගුරු­ව­රුන් පුහුණු කිරී­මට ගුරු අධ්‍යා­පන පීඨ ඇති කළා. ක්‍රමා­නු­කූ­ලව ගුරු­ව­රුන් බඳවා ගනි­මින් අවශ්‍ය පුහු­ණුව ලබා­දී­මට අප කට­යුතු කළා. අප එම වැඩ­පි­ළි­වෙළ ක්‍රියා­ත්මක කළේ 1985 - 1986 කාලයේ දීයි. එම අව­ධියේ දී තායි­ල­න්තයේ සහ මැලේ­සි­යාව යන රට­වල ක්‍රියා­ත්මක වුණේ ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යා­පන ක්‍රම­වේ­ද­යට සමාන ක්‍රම­වේ­ද­යක්. නමුත් වර්ත­මා­නයේ තායි­ල­න්තයේ සහ මැලේ­සි­යාවේ සිටින සිය­ලුම ගුරු­ව­රුන් පුහුණු ගුරු­ව­රුන්. ඒ හරහා ඔවුන්ගේ අධ්‍යා­පන ක්‍රමය අපට වඩා දියු­ණුවී තිබෙ­නවා.

නමුත් අපේ රටේ අධ්‍යා­පන ක්‍රමය සාර්ථක කර ගැනී­මට අපට නොහැකි වුණා. අපේ ඇතැම් අධ්‍යා­පන ඇමැ­ති­වරු උද්ඝෝ­ෂණ හෝ දේශ­පා­ලන අව­ශ්‍යතා මත ගුරු­ව­රුන් බඳවා ගැනීම සිදු කළා. විභාග ඇතිව හෝ නොමැ­තිව බඳවා ගත්තා. නමුත් ගුරු පුහු­ණු­වක් ලබා­දුන්නේ නැහැ.

යම් අයකු හමු­දා­වට බැදෙන විට පළ­මු­වෙන්ම පුහු­ණුව ලබා දෙනවා. ඔවුන් බල­ඇ­ණි­යට ඇතුළු කරන්නේ ඉන්ප­සු­වයි. ගුරු­ව­රුන් පුහුණු කිරී­ම­ටත්, බඳවා ගැනී­ම­ටත් අප ක්‍රම­වේ­ද­යක් ඇති කර තිබුණා. නමුත් දේශ­පා­ල­ක­යන් එම ක්‍රම­වේ­දය අනු­ග­ම­නය කළේ නැහැ. එහි ප්‍රති­ඵ­ල­යක් ලෙස නුපු­හුණු ගුරු­වරු ගණ­නා­වක් අද­ටත් අපේ පාසල් පද්ධ­තියේ සිටි­නවා. ඒ සම්බ­න්ධ­යෙන් එම ගුරු­ව­රුන්ට චෝදනා කළ නොහැ­කියි. ගුරු පුහු­ණුව ලබා­ගැ­නී­මට ඒ සියලූ දෙනාම කැමැත්ත දැක්වු­වත් ඒ කාලයේ අධ්‍යා­පන අමා­ත්‍යාං­ශය ඒ සම්බ­න්ධ­යෙන් අව­ධා­න­යක් යොමු කළේ නැහැ. ඔවුන් සිය­ලූ­දේම දේශ­පා­ල­න­යට පාවා දුන්නා. අද අප අත්වි­දි­මින් සිටින්නේ එහි විපා­කයි. ඒ කාලයේ අප සමඟ සම තත්ත්වයේ සිටි මැලේ­සි­යාව හා තායි­ල­න්තය අද අධ්‍යා­ප­න­යෙන් බොහෝ දියුණු වී තිබෙ­නවා.

මම අධ්‍යා­පන ඇමැති ලෙස කට­යුතු කළ කාලයේ මාල­දි­ව­යිනේ ගුරු­ව­රුන්ගේ හිඟ­යක් පැවැ­තුණා. අප ශ්‍රී ලංකා­වෙන් ඔවුන්ට ගුරු­ව­රුන් ලබා දුන්නා. අද මාල­දි­ව­යිනේ අධ්‍යා­පන ක්ෂේත්‍රයේ රැකියා කරන සිය­ලුම ගුරු­ව­රුන් පුහුණු ගුරු­ව­රුන්. නමුත් එදා ඔවුන්ට ගුරු­ව­රුන් ලබා­දුන් ශ්‍රී ලංකාවේ එවැනි තත්ව­යක් ඇති වී නැහැ. එය අපට විශාල හානි­යක් බවට පත්වී තිබෙ­නවා. එකළ කිසි­ව­කුත් මීට අව­ධා­නය යොමු කළේ නැහැ.

2015 දී මෛත්‍රී­පාල සිරි­සේන මැති­තුමා සමඟ අප ආණ්ඩු­වක් නිර්මා­ණය කළා. එම ආණ්ඩුවේ ප්‍රධාන පිය­ව­රක් ලෙස සෑම පාස­ල­කම අධ්‍යා­පන ක්‍රමය පුහුණු ගුරු­ව­රුන්ට සීමා කිරී­මට අප තීර­ණය කළා. එම ගුරු­ව­රයා උපා­ධි­ධා­රි­යකු වුවත් ගුරු පුහු­ණුව ලබා­ගත යුතුයි. උපා­ධි­යක් නොති­බු­ණත් ගුරු පුහු­ණුව ලබා­ගත යුතුයි. ඇතැම් රට­වල ගුරු­ව­ර­යකු වීමට පුහු­ණුව පම­ණක් නොව ගුරු සේවයේ වැටුප් වැඩි­වීම් ආදිය සඳහා පශ්චාත් උපා­ධි­යක් ද තිබිය යුතුයි. අපේ අධ්‍යා­පන ක්‍රමයේ එවැනි තත්ත්ව­යක් නැහැ.

මෙම තත්ත්වය අව­බෝධ කර ගැනී­මෙන් පසුව පුහුණු ගුරු­ව­රුන් ඇති කිරීමේ වැඩ­පි­ළි­වෙළ ක්‍රියා­වට නැංවී­මට මම අකිල විරාජ් කාරි­ය­ව­සම් ඇමැ­ති­තු­මාට දැනුම් දුන්නා. ගුරු­ව­රුන් පුහුණු කිරී­මට අව­ශ්‍යයි. ආය­තන නොමැ­තිව මෙම කාර්යය සිදු කරන්නේ කෙසේ­දැයි එතුමා මා සමඟ සාකච්ඡා කළා. ගුරු­ව­රුන් පුහුණු කිරීමේ ආය­තන සිය­ල්ලම පිරිහී ගොස් තිබෙන බව අප අව­බෝධ කර ගත්තා. අධ්‍යා­පන විද්‍යා පීඨ පිරිහී තිබුණා. ජාතික අධ්‍යා­පන ආය­ත­නය වසා දමන තත්ත්ව­ය­කට පත්වී තිබුණා. එම නිසා එම ආය­තන නැවත ක්‍රියා­ත්මක කර ගැනී­මට එතුමා වසර දෙක තුනක කාල­යක් ඉල්ලා සිටියා.

ජාතික අධ්‍යා­පන ආය­ත­නය අප නැවත ප්‍රති­සං­ස්ක­ර­ණය කළා. අධ්‍යා­පන විද්‍යා පීඨ ශක්ති­මත් කිරී­මට අප පිය­වර ගත්තා. ඉන්ප­සුව අධ්‍යා­පන ඇමැ­ති­තුමා මට දැනුම් දුන්නේ ගුරු අධ්‍යා­ප­නය ලබා­දීම සඳහා අපට දැන් අව­ස්ථාව සැලසී ඇති බවයි. ඒ අනුව අධ්‍යා­පන ඇමැ­ති­තුමා සමඟ සාකච්ඡා කර­මින් අප තීර­ණය කළේ මෛත්‍රී­පාල සිරි­සේන ජනා­ධි­ප­ති­තුමා බල­යට පත් වන විට අප ජන­තා­වට දුන් අධ්‍යා­ප­නය පිළි­බඳ පොරොන්දු ඉටු­කි­රී­මට දැන් පසු­බිම සැකසී ඇති බවයි. මේ වන­විට අප ඒ සඳහා අවශ්‍ය වැඩ­ස­ට­හන් ක්‍රියා­ත්මක කර­මින් සිටි­නවා.

මින්ප­සුව මෙම වැඩ කට­යුත්ත දේශ­පා­ල­න­ඥ­යන්ට පම­ණක් භාර දෙන්නේ නැහැ. අධ්‍යා­ප­නය වෙනු­වෙන් අප නව නීති සම්පා­ද­නය කර­නවා. ඒ හරහා අධ්‍යා­පන ප්‍රමි­තිය ඇති කර­නවා. පාසලේ ප්‍රමි­ති­යත් හොදින් පව­ත්වා­ගෙන යාමට විදු­හ­ල්ප­ති­ව­රුන්ට සිදු වෙනවා. ඒත් සම­ඟම තවත් අවු­රුදු පහක් වන විට පාස­ල්ව­ලට බඳවා ගැනී­මට හැකි වන්නේ ගුරු පුහුණු සහ­තික ඇති ගුරු­ව­රුන් පම­ණයි. අවු­රුදු දෙක තුන­කට පෙර අවශ්‍ය කණ්ඩා­යම් බඳවා ගනි­මින් ඔවුන්ට ගුරු පුහු­ණුව ලබා­දෙ­මින් ඉන්ප­සුව පාසල් වෙත ඇතු­ළත් කිරී­මට අප කට­යුතු කර­නවා. ඇතැම් දේශ­පා­ල­න­ඥ­යන් දේශ­පා­ලන වුව­මනා මත පම­ණක් කට­යුතු කර­නවා නම් නීති­යට අනුව කට­යුතු කරන්නේ නැති නම් එම දේශ­පා­ල­න­ඥ­යන්ට සහ අධ්‍යා­පන අමා­ත්‍යාං­ශ­යට විරු­ද්ධව උසා­විය හරහා තීන්දු­වක් අර­ගැ­නීමේ බලය දෙමා­පි­යන්ට හිමි­විය යුතු බව මම ප්‍රකාශ කරන්න කැමැ­තියි. එසේ නොමැ­තිව පුහුණු ගුරු­ව­රුන් බඳවා ගැනීමේ වැඩ­පි­ළි­වෙළ සාර්ථක වන්නේ නැහැ.

අද අප ක්‍රමා­නු­කූ­ලව ආරම්භ කර ඇති මෙම වැඩ­පි­ළි­වෙළ ඉදි­රියේ දී පැමි­ණෙන වෙනත් දේශ­පා­ල­න­ඥ­යන් නිසා කඩා­ක­ප්පල් වී යා හැකියි. එසේ නම් පාසල් සඳහා පුහුණු ගුරු­ව­රුන් බඳවා ගැනීම වෙනු­වෙන් නීති­මය වශ­යෙන් කට­යුතු කළ යුතුයි. දැනට නුපු­හුණු ගුරු­ව­රුන් ලෙස කට­යුතු කරන ගුරු­ව­රුන්ට අනා­ග­තයේ දී අවශ්‍ය පුහු­ණුව ලබා­දී­ම­ටත් අපි කට­යුතු කර­නවා. ඒ අනුව අනා­ග­තයේ දී ශ්‍රී ලංකාවේ පාස­ල්ව­ලට පුහුණු ගුරු­ව­රුන් පම­ණක් ලබා­දෙන නීතිය අප දැන් සකස් කර­මින් සිටි­නවා.

මහා බ්‍රිතාන්‍ය සහ නව­සී­ල­න්තයේ මේ පිළි­බඳ තිබෙන නීති මම මේ වන­විට අධ්‍යා­පන අමා­ත්‍යං­ශ­යට ලබා දී තිබෙ­නවා. එම නීති සකස් කිරී­මෙන් පසුව ජනා­ධි­ප­ති­තු­මා­ටත්, කැබි­නට් මණ්ඩ­ල­ය­ටත් ඉදි­රි­පත් කර එය නීති­ගත කිරී­මට අපි බලා­පො­රොත්තු වෙනවා. රටේ පාස­ල්ව­ලට පුහුණු ගුරු­ව­රුන්, උප­ක­රණ ආදිය ලබා­දී­මට නොහැකි නම් ඉන් පෙන්නුම් කෙරෙන්නේ අපි රටේ ජන­තා­වට නිසි අධ්‍යා­පන ක්‍රම­යක් ලබා දී නොමැති බවයි. හොඳ අධ්‍යා­පන ක්‍රම­යක් රටේ ඇති කිරී­මට අවශ්‍ය නීති අප ඉදි­රි­යේදී ගෙන එනවා. අනා­ග­තයේ දී රටේ අධ්‍යා­පන ක්ෂේත්‍රයේ දියු­ණුව තව තවත් ඉදි­රි­යට ගෙන යන බව මම අව­සාන වශ­යෙන් ප්‍රකාශ කර­නවා.

මෙම අව­ස්ථා­වට ස්වදේශ කට­යුතු අමාත්‍ය වජිර අබේ­ව­ර්ධන, පාර්ලි­මේන්තු මන්ත්‍රී විජ­ය­පාල හෙට්ටි­ආ­රච්චි යන මහ­ත්ව­රුන් ඇතුළු දේශ­පා­ල­න­ඥ­යන් හා අධ්‍යා­පන ක්ෂේත්‍රයේ නිල­ධා­රීහු රැසක් සහ­භාගි වී සිටි­යහ.

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook