Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

fkamd,fha rdcH ixpdrhl ksr; ckdêm;s  ffu;%Smd, isßfiak uy;d nqÿka jykafia Wm; ,o wisßu;a ÆïìKsh jeo mqod .ekSug Bfha ^01od& fmrjrefõ tla úh'

tys§  ÆïìKsh mqo ìu fj; .sh ckdêm;sjrhd tys m<d;a m%Odk wud;H iy ixialD;sl wud;Hjrhd úiska ms<s.kq ,eîh'


wk;=rej ckdêm;sjrhd wd.ñl j;dj;aj,g tlajQ w;r ÆïìKsh fj; meñfKk lsisÿ rdcH kdhlfhl=g mjd wjia:djla fkd,efnk" isÿy;a l=ure Wmam;a;sh ,nd m<uq mshjr ;enQ ia:dkh iam¾Y lrñka jkaokdudk lr .ekSfï ÿ¾,N wjia:dj o Y%S ,xld ckdêm;sjrhd fjkqfjka i<id ;snqKs'

ÆïíKs Y%S ,xld uyd úydrfha Ndrldr mQcH .,ymsáh fma%ur;k kdhl iajdñka jykafia úiska fuys§ wd.ñl j;dj;a isÿfldg ckdêm;s we;=¿ msßi fj; wdYs¾jdo m< l<y'

wk;=rej ckdêm;sjrhd ÆïìKs mqo ìfï msysá udhd foaú úydrh o jeo mqod .;af;ah'
If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook