Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

YsIH;afõ bjrhs ux oeka È.gu r.mdkjd
- ifya,s iÈ;aud

iqcd;d fg,s kdgHfha pQálals pß;h rx.khg odhl fjñka rx.khg msúis ifya,s fï jk úg olaI ckm%sh mqxÑ ;drldúhla' fujr is.akSia iïudk Wf<‍f,a weh we.hSug ,la jqKq ksidu fujr l;dnyg mqxÑ ifya,sj tl;= lr .;a;d'

ifya,sf.a m<uq Ñ;%mghgu ,enqKq fï we.hSu .ek fudlo ysf;kafk@
we;a;gu i;=gqhs' ug ys;d.kak neß jqKd'fudlo ys;=fKa iïudkhg ifya,sf.a ku ;sfhoa§@
ug ys;d.kak neß jqKd' ta;a b;ska uu f;aß,d lsh,d oek .oa§ lshd .kak neß i;=gla we;s jqKd' tal f,dl= iïudkhlafka'

l,d lafIa;%fha kekao,d udu,df.ka fudk jf.a m%;spdrhlao ,enqfKa@
yefudau uu fyd|g rÛmd,d ;sfhkjd lSjd' fyd| <ufhla lsh,d lsõjd'

nkaOkh Ñ;%mgh rÛmdoa§ n,d‍fmdfrd;a;=jla ;snqKo ifya,sg iïudkhla ,efnhs lsh,d@
uu ys;df.k ysáhd ug;a ljodyß iïudkhla ,efnhs lsh,d' ta jf.au f,dl= wdidjl=;a ;snqKd' tal ta úÈygu bIag jqKd'

f,dl= jqKdu ljqre fjkako leue;s@
;ju ta .ek kï ys;,d keye' uu rÛmdkak wdihs' ta ksid È.gu rÛmdkjd'

mdi‍f,a ifya,s f.dvla ckm%sh we;s@
ta wh uu rÛmdmq nkaOkh Ñ;%mgh n,,d' yefudau lshkjd uu fyd|g rÛmd,d ;sfhkjd lsh,d' iïudk ,efnoa§ biafldaf, ksjdvq §,d ;snqfKa' wïud uf.a biaflda‍f,a úÿy,am;s;=ñhg l;d lr,d lsõjd' uevï f.dvla i;=gq jqKd' úÿy,am;sksh we;=¿ yefudau ug f,dl= iyfhda.hla fokjd'

mqxÑ;a tlal tlg rÛmdkak ,enqfKa keoao@
iqcd;d fg,s kdgHfha mqxÑ;a tlal rÛmEjd' ;j fldu¾I,a tll;a rÛmEjd' uu wdihs mqxÑ tlal rÛmdkak' bÈßfha§ tfyu wjia:djla ,efnhs lshk i;=fgka bkakjd'

wehs miq.sh ojiaj, ifya,s fmakak ysáfha ke;af;a@
YsIH;ajh ksid fï wjqreoafoa Ñ;%mg fg,s kdgHj,g iïnkaO jqfKa keye' fjf<| oekaùïj,g ú;rhs iïnkaO jqfKa' oeka YsIH;ajh bjr ksid wdmyq jevj,g iïnkaO fjkak ys;df.k bkakjd'

<.§ rÛmdkak wdrdOkd ,enqfKa keoao@
,enqKd' m%shka; fld<Uf.a ududf.a fg,s kdgHhl jev lrkak ,enqKd' uu fk;a t*a'tï' kd<sldfõ i;Hd .=jkaúÿ,s kdgHfha i;Hdg yඬ ljkjd'

k÷ks wdßhjxY
Rivira

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook