Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

my jir YsIH;aj úNd.h meje;afjk l%ufõoh fjkia lsÍug läkñka lghq;= lrk nj wOHdmk wud;H wls, úrdÊ ldßhjiï uy;d mjikjd'

<. u mdi, fyd|u mdi,~ jevigyk hgf;a Wvfj, f¾j; uOH uyd  úoHd,fha bÈ l< m%d:ñl wOHdmk iïm;a uOHia:dkh isiq whs;shg m;alsÍfï wjia:djg tlafjñka wOHdmk wud;Hjrhd  fï nj i|yka l<d'YsIH;aj úNd.h u.ska YsIH;aj wdOdr ,nd §ug lghq;= lrk w;r  we;=<;a ùfï úNd.h  h<s;a  meje;aùug lghq;= lrk njhs wOHdmk wud;H wls, úrdÊ ldßhjiï uy;d tys§ fmkajd ÿkafka'

tu.ska ;r.ldÍ;ajh ke;s lrk nj;a fï iïnkaOfhka fidhd ne,Su i|yd lñgqjla m;a lrk nj;a  wud;Hjrhd fuys§ lshd isáhd'


mdi,a meje;afjk ld,h ;=< mqoa.,sl mka;s meje;aùu ;ykï lsÍu i|yd leìkÜ m;%sldjla bÈßfha§ bÈßm;a lrk nj o wOHdmk wud;H wls, úrdÊ ldßhjiï uy;d fuys§ i|yka l<d'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook