Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

Bfha ^30& ,ck jrug .re lrkq - md¾,sfïka;=j jyd le|jkq, uefhka jQ l=uka;%K wdKavqjg tfrys úfrdaO;d /,sfha fõÈldjg f.dvjQ tlai;a cd;sl mlaIfha ksfhdacH kdhl wud;H ið;a fma%uodi iy tcdm Wm kdhl ið;a fma%uodi oE;a tlg tlalr ish mdlaIsl;ajh fmkaùu yuqfõ m%cd;ka;%jdoh Èkd.ekSu fjkqfjka Èh;alr we;s igk ;j;a mkakrh jQ nj tlai;a cd;sl mlaI idudðlhkaf.a woyi ù we;'fï iïnkaOj woyia oelajQ mlaIfha m%n,hska fukau ìï uÜgfï idudðlhkao i|yka lr isáfha fuu kdhl;aj iuÛsh tlai;a cd;sl fmruqK uQ,slj Èh;alr we;s igkg iyh fok wfkla md¾Yjhka fj;o W;af;ackhla iemhQ njh'

tfiau mlaI wNHka;rfha mej;s m%Yak iuia: rfÜu m%cd;ka;%jdoh wk;=f¾ jegqKq wjia:djl mlaI m%Yak wu;l lr tl;=ùu fukau isßfiak ckdêm;sf.a uyd mdjd§u yuqfõ fkdie<S Bg uqyqK§u lÈu ck;d  kdhl;aj ,laIKhla nj;a Tjqkaf.a woyi ù ;sfí'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook