Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

kS;sh hqla;sh idOdrK;ajh fjkqfjka cïmrh we£ug isÿjqjfyd;a th we£ug iqodkï hehs l;dkdhl lre chiQßh uy;d md¾,sfïka;=fõ§ Bfha ^27& mejeiSh'

;udf.a uq¿ Ôú; ld,h ;=<§ l=G f,aLk idod fkdue;s nj mejeiQ  l;dkdhljrhd tjeks fpdaokdjla ;sfí kï ta ´kEu mÍlaIKhlg iQodkï njo lSh'


l;dkdhl OQrhg iqÿiq ke;skï úYajdiNx. fhdackdjla f.keú;a ;ud bj;a lrk f,io b,a,d isá l;dkdhljrhd th ms<s.ekSug iQodkï njo lSh'

;udf.a wkqrE mUhka f,i ilid mqÆiaid oeóï miq.sh Èkj, isÿù we;s nj mejeiQ l;dkdhljrhd ;ud .fï Wmka wfhl= neúka jia fodia hEug mUhka ms<siaiSu .ek i;=gq jk njo mejeiSh'

fld<U Èia;%sla uka;%S tia'tï ußlald¾ uy;d Woh .ïukams,  uy;d udOH yuqjl§ oelajQ woyia Wmqgd olajñka l< m%ldYhlg ms<s;=re foñka l;dkdhljrhd tu woyia m< lf<ah'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook